Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży klient powinien składać w formie pisemnej. Poniższy formularz reklamacyjny stworzony został dla usprawnienia przebiegu procesu reklamacji. Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza, podanie jak największej ilości szczegółow oraz jeśli jest to możliwe o dołączenie zdjęć reklamowanego produktu.

Proces reklamacji rozpoczyna się z chwilą otrzymania kompletnego formularza reklamacyjnego drogą mailową : sklep@kominy-wentylacja.pl lub poprzez przesłane dokumenty na adres : 4INSTALL Sp. z o. o. 32-015 Kłaj, Łężkowice 112.

Klient zoobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na koszt własny wraz z formularzem reklamacyjnym na adres sklepu internetowego.

Status procesu reklamacyjnego będzie na bieżąco przekazywany klientowi. 

Formularz reklamacyjny

Adres:

4INSTALL Sp. z o. o.

Łężkowice 112

32-015 Kłaj

e-mail: sklep@kominy-wentylacja.pl